सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री, वने, सांस्कृतिक कार्य, मस्त्यव्यवसाय यांचा मंगळवार , दि. 13 सप्टेंबर 2022 रोजीचा दैनंदिन कार्यक्रम - KhabarBat™ | Breaking News India

Breaking

KhabarBat™ | Breaking News India

News Website | Breaking News | latest Update

मंगळवार, सप्टेंबर १३, २०२२

सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री, वने, सांस्कृतिक कार्य, मस्त्यव्यवसाय यांचा मंगळवार , दि. 13 सप्टेंबर 2022 रोजीचा दैनंदिन कार्यक्रम

*मा.ना.श्री.सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री, वने, सांस्कृतिक कार्य, मस्त्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य यांचा मंगळवार , दि. 13 सप्टेंबर 2022 रोजीचा दैनंदिन कार्यक्रम.
*सकाळी 10.30 वा. - केंद्र शासनाला सन 2023 करीता पद्म पुरस्कार नावे सुचविण्यासाठी शिफारस समितीची बैठक.*                                                                                                                                   *स्थळ :- सहयाद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई.*

*दुपारी 12.00 वा. - महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळाची पाचवी बैठक.*                                                                                 *स्थळ :- सहयाद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई.*
                                                                                 
*दुपारी 01.30 वा. - जे.एन.पी.टी यांचेकडून 814.35 हेक्टर कांदळवन क्षेत्र वन विभागास हस्तांतरीत करणेबाबत.*
*स्थळ - सहयाद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई.*

*दुपारी 02.00 वा. महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ आढावा बैठक.                                                                                                                           स्थळ :- सहयाद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई.*

*सांयकाळी 05.00 वा. - कर्जत जामखेड मतदार संघातील (जि. अहमदनगर) वन विभागाच्या विविध कामांना गती मिळण्याबाबत.*                                                            *स्थळ :- सहयाद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई.*

*सायंकाळी 06.00 वा. चंद्रपूर जिल्हयातील चंद्रपूर, मूल, पोंभूर्णा, घुग्गुस या बसस्थानकाच्या विकासकामांबाबत आढावा बैठक.*                                                         *स्थळ - सहयाद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई.*

*सायंकाळी 07.00 वा. पुणे संरक्षण दलातील अधिकारी यांच्या समवेत चर्चा.*                                                                                                                             *स्थळ - सहयाद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई.*

Sudhir Mungantiwar, Minister, Forest, Cultural Affairs, Maharashtra State Tuesday, dt. Daily program on 13 September 2022.