बंजारा समाजाचे दैवत, थोर समाजसुधारक श्री संत सेवालाल महाराज यांना जयंतीदिनी शत शत नमन ! ॥ जय सेवालाल ॥ #SevalalMaharaj #SevalalJayanti - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत


१५ फेब्रुवारी २०२२

बंजारा समाजाचे दैवत, थोर समाजसुधारक श्री संत सेवालाल महाराज यांना जयंतीदिनी शत शत नमन ! ॥ जय सेवालाल ॥ #SevalalMaharaj #SevalalJayanti

बंजारा समाजाचे दैवत, थोर समाजसुधारक श्री संत सेवालाल महाराज यांना जयंतीदिनी शत शत नमन ! ॥ जय सेवालाल ॥ #SevalalMaharaj #SevalalJayanti