MPSC | स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत

०४ डिसेंबर २०२१

MPSC | स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सन 2022 मध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/4225