शाळा परिसरात थुंकणे पडणार महागात होणार २०० रुपये दंडाची शिक्षा | School GR MH - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत

०६ ऑगस्ट २०२१

शाळा परिसरात थुंकणे पडणार महागात होणार २०० रुपये दंडाची शिक्षा | School GR MH

शाळा परिसरात थुंकणे पडणार महागात होणार २०० रुपये दंडाची शिक्षा | School GR MH 


शासन निर्णय जाहीर.. शिक्षकांना ही लागू..


सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये थुंकणे विरोधी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत शासन परिपत्रक दिनांक  ५/८/२०२१

शाळा परिसरात थुंकणे पडणार महागात होणार २०० रुपये दंडाची शिक्षा | PDF

शाळा परिसरात थुंकणे पडणार महागात होणार २०० रुपये दंडाची शिक्षा | PDF