शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी / कर्मचारी यांनी भ्रमणध्वनीवर कसे बोलावे ? शासन आदेश | MHGR - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत


२४ जुलै २०२१

शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी / कर्मचारी यांनी भ्रमणध्वनीवर कसे बोलावे ? शासन आदेश | MHGR

 

शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी / कर्मचारी यांनी भ्रमणध्वनीवर कसे बोलावे ? शासन आदेश  
 ------------------------ डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे | PDF

डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे | PDF