चंद्रपूर जिल्हयात विजांचा कडकडाट, मेघगर्जनेसह हलका पाऊस पडण्याची शक्यता atmachandrapur - KhabarBat™ | Breaking News India

Breaking

KhabarBat™ | Breaking News India

News Website | Breaking News | latest Update

सोमवार, फेब्रुवारी १५, २०२१

चंद्रपूर जिल्हयात विजांचा कडकडाट, मेघगर्जनेसह हलका पाऊस पडण्याची शक्यता atmachandrapur


 

शेतक-यांना हवामान आधारीत कृषि सल्ला

 

चंद्रपूर, दि. 15 फेब्रुवारी :  पुढील पाच दिवसात दिनांक 13 ते 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी चंद्रपूर जिल्हयात आंशिक ढगाळ ते निरभ्र हवामान राहून दिनांक 17 फेब्रुवारी रोजी तुरळक ठिकाणी विजांचाकडकडाट, मेघगर्जनेसह हलका पाऊस पडण्याची अधिक शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

उन्हाळी भुईमूंग-पेरणी

१. भुईमूंग पिकाची पेरणी राहिली असल्यास फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवाडयात करावी. पेरणीसाठी प्रति हेक्टरी 100 ते 125 किलो बियाणे टिएजी-24, टिजी-26 किंवा एसबी-11 या वाणांचा वापर करावा.

२. पेरणीपूर्वी बियाण्यास थायरम किंवा कार्बेनडेंझीम किंवा मँकोझेब 3 ते 5 ग्रॅम प्रति किलो प्रमाणे लावून बीजप्रक्रिया करावी. तसेच रायझोबियम आणि स्फुरद विरघळणारे जिवाणू संवर्धन 250 ग्रॅम 10 ते 15 किलो बियाण्यास लावावे. जैविक बुरशीनाशक ट्रायकोडर्मा 6 ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास लावावे.

३. पेरणी 30X10 किंवा 30X15 सें.मी. किंवा 45X10 सें.मी. अंतरावर वानपरत्वे एका ठिकाणी एकच बी टाकून करावे. बियाणे 5 ते 6 सें.मी. खोल पेरावे.

४.पेरणीच्या वेळेस नत्र 25 किलो/हे. (युरिया 55 किलो किंवा अमोनिअम सल्फेट 125 किलो) अधिक स्फुरद 50 किलो/हे. (सिंगल सुपर फास्फेट 300 किलो) दयावे.

हरभरा –फुल ते घाटे अवस्था

१. घाटे अळीच्या एकात्मिक व्यवस्थापनासाठी प्रती हेक्टरी 20 पक्षी थांबे शेतामध्ये लावावे.

२. घाटे अळीने आर्थिक नुकसानीची पातळी (1-2 प्रती मिटर ओळ किंवा 5 टक्के किडग्रस्त घाटे) पार केल्यास नियंत्रणासाठी पहिली फवारणी 5 टक्के निबोंळी अर्क किंवा 300 पीपीएम अझाडीरेक्टीन प्रती 50 मि.ली. किंवा एच.ए.एन.पि.व्ही.(1X109) पिओबी/मिली) 500 एल.ई/हे. किंवा क्विनॉलफॉस 25 टक्के इसी 20 मिली किंवा इमामेक्टीन बॅझोएट 5 टक्के एस.जी. 3 ग्रम किंवा क्लोरॉनट्रीनीप्रोल 18.5 एस.सी. 2.5 मि.ली. प्रती 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

उन्हाळी धान –फुटवे अवस्था

  रोवणीनंतर 3 ते 5 दिवसापर्यंत उगवणपूर्व तणनाशक पेट्रील्याकोर 50 टक्के 22 मी.ली.  प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. धान रोवणीनंतर रोपांची मुळे चांगली रूजेपर्यंत बांधीत पाण्याची पातळी 2.5 सें.मी. (एक इंच) ठेवावी.

गहु- दाण्याची दुधाळ अवस्था

१. ढगाळ हवामानामूळे गव्हावरील मावा किडींचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. तरी त्याच्या नियंत्रणासाठी थायोमिथाक्झाम 25 टक्के डब्ल्यूजी  10 ते 15 ग्रॅम किंवा क्विनॉलफॉस 25 टक्के प्रवाही इसी 40 मी.ली. प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

२. उशिरा पेरणी केलेल्या गहू पिकास पाण्याच्या उपलब्ध साठयानुसार पिकाच्या गरजेनुसार ओलीत करावे.

करडई –फुल ते बोन्डे

१. मावा किडीचा प्रादुर्भाव (30 टक्के प्रादुर्भावग्रस्त झाडे) आढळताच डायमेथोएट 30  टक्के प्रवाही 13 मि. ली. किंवा असिफेट 75 टक्के भुकटी 15 ग्रम प्रती 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.

२. पेरणीनंतर 30, 50 आणि 65 दिवसांनी ओलिताच्या तीन पाळया दयाव्या. जेथे एकाच ओलिताची सोय आहे तेथे 50 दिवसांनी, दोन ओलिताची सोय असल्यास 30 व 50 दिवसांनी ओलीत करावे. ओलीत करतांना पिकात जास्त वेळ पाणी साचून राहणार नाही याची काळजी घ्यावी.

लाखोळी-फुल ते शेंगा

मावा किडीचा प्रादुर्भाव (30 टक्के प्रादुर्भावग्रस्त झाडे) आढळताच डायमेथोएट 30 टक्के प्रवाही 10 मि. ली. किंवा असिफेट 75 टक्के भुकटी 15 ग्राम प्रती 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.

उन्हाळी तीळ- पेरणी

उन्हाळी तीळाची पेरणी राहिली असल्यास ती फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवाडयात करावी. उन्हाळी हंगामाकरिता प्रति हेक्टरी 3 ते 4 किलो पीकेव्ही एनटी -11 जातीचे बियाणे वापरावे. पेरणीपूर्वी कार्बेनडेंझीम यापैकी कोणतेही एक बुरशीनाशकाची 3 ग्रॅम प्रति किलो तसेच ट्रायकेाडर्मा व्हिरीडी 4 ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास बीजप्रक्रिया करावी. पेरणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवाडयात करावी. तिळाचे बियाणे बारीक असल्यामुळे पेरणी करतांना त्यात समप्रमाणात वाळू मिसळावी. पेरणीच्या वेळेत 12.5 कि/हे.अर्धे नत्र व पूर्ण स्फुरद 25 कि/हे.देऊन उरलेला नत्राचा दुसरा हप्तता 12.5 कि/हे. पेरणीनंतर 30 दिवसांनी दयावा. पेरणीनंतर लगेच ओलीत करावे.

भाजीपाला पिके- वाढीची अवस्था

भाजीपाला पिकावरील रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी 5 टक्के निंबोळी अर्काची किंवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 टक्के एस.एल. 2 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. तसेच भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी पाण्यात विरघळणारे गंधक 25 ग्रॅम 10 लिटर पाण्यात मिसळून 2-3 फवारण्या दर 15 दिवसाचे अंतराने फवारणी करावी.

           टिप- रासायनिक तणनाशक व किटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघडीप पाहूनच करावी. फवारणी करताना संरक्षक किटचा वापर आवश्य करावा.

   वरील माहिती www.atmachandrapur.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. असे आवाहन कृषि संशोधन केंद्र सिंदेवाही व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे मार्फत करण्यात येत आहे.