चंद्रपूर परिमंडळात महावितरणच्या वीजबिलाची थकबाकी पोहेचली 611कोटी च्या घरात - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत२१ जानेवारी २०२१

चंद्रपूर परिमंडळात महावितरणच्या वीजबिलाची थकबाकी पोहेचली 611कोटी च्या घरातवीजबिल भरून महावितरण सहकार्य करा:वीजपुरवठा खंडीत होण्याची कटू कारवाई टाळा
मुख्य अभियंता श्री.सुनिल देशपांडे यांचे आवाहन
चंद्रपूर/खबरबात :
महावितरणच्या चंद्रपूर परिमंडळात थकबाकीदारांविरोधात धडक मोहिम राबविण्यात येणार असून ग्राहकंानी वीजबिल वेळेत भरून महावितरणला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. महावितरणच्या चंद्रपूर परिमंडळात घरगुती ग्राहकांकडे थकबाकी 115कोटी 26 लाखंाच्या घरात पोहोचली आहे तर वाणिज्यिक गाहकांकडे 17 कोटी 36लाख झाली आहे. औदयोगिक ग्राहकंाकडे 4 कोटी 51 लाख 2 हजार थकबाकी जमा झाली आहे.

चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हयातील पाणीपुरवठा येाजनांकडे 2 कोटी 1 लाख, तर सरकारी कार्यालयाकडे 4 कोटी 87 लाख थकबाकी आहे. कायमस्वरूपी वीजपुरवठा ख्ंाडीत ग्राहकंाकडे 36 कोटी 43 लाख तसेच कृशिपंपधारकाकडे 219 कोटी 54 लाखाची थकबाकी जमा झाली आहे. षहरी व ग्रामिण पथदिव्यांच्या वीजबिलाची थकबाकी दोन्ही जिल्हयातील नगरपालिकांकडे व ग्रामपंचायती मिळूण तब्बल 211कोटी 28 लाख 41 हजार झाली आहे. त्यामुळे या घरगुती , वाणिज्यिक, औदयोगिक, पाणीपुरवठा योजना, पथदिवे आदी. सर्व थकबाकीदारांविरोधात कारवाई सुरू करण्यात येत आहे. यासंदर्भात भ्रमणध्वणी संदेषवजा वीजपुवठा खंडीत करण्यासंदर्भात नोटीषी थकबाकीदारांना देण्यात आल्या आहेत.
थकबाकीदार ग्राहकंावर कारवाई करण्याचे निर्देष मुख्यालयातून देण्यात आले आहेत. चंद्रपूर परिमंडळात या मोहिमेची बजावणी होण्यास 7 चमू गठीत करण्यात आल्या आहेत. महावितरणच्या अस्तित्वासाठी ग्राहकांनी वापरलेल्या प्रत्येक युनिटची वसुली अत्यावश्यक असून सध्या महावितरण आर्थिक बिकट परिस्थितीला सामोरे जात असून असून थकबाकी वसुलीशिवाय पर्याय नसल्याने महावितरण थकबाकीदारांविरोधात कारवाई सर्वत्र करीत आहे. यास्तव, सर्व थकबाकीदार ग्राहकंानी थकीत असलेले वीजबिल त्वरीत भरून महावितरणला सहकार्य करण्याचे आवाहन चंद्रपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता श्री.सुनिल देषपांडे यंानी केले आहे.

वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे आदेश महावितरणने सर्व क्षेत्रिय कार्यालयास आज दिले आहेत. डिसेंबर 2020 अखेर राज्यात एकूण 63 हजार 740 कोटी रुपयांची थकबाकी असून यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय महावितरणसमोर कोणताच पर्याय उरलेला नाही.डिसेंबर अखेर राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांकडे 45 हजार 498 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर वाणिज्यिक, घरगुती व औदयोगिक ग्राहकांकडे 8485 कोटी रुपये व उच्चदाब ग्राहकांकडे 2435 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

राज्यात मार्च 2020 मध्ये कोविड 19 मूळे लॉकडाऊनच्या काळात थकबाकीपोटी वीज पुरवठा खंडित न करण्याचा महावितरणने निर्णय घेतला होता व राज्याचे उर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा डिसेंबर अखेरपर्यत खंडित न करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. थकबाकीदार ग्राहकांना वीज बिल सुलभ हत्यामध्ये भरण्याची सवलत महावितरणने दिलेली आहे. सोबतच थकबाकीवर विलंब आकार न लावण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. तसेच ग्राहकांच्या वीज बिलासंबंधी तक्रारी असल्यास त्या तात्काळ सोडविण्याचे आदेश सुद्धा दिलेले आहेत. मध्यंतरी लॉकडाऊनच्या काळात खाजगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रीतसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर 2020 मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई व मुंबई उपनगरात चालू केली व थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे महावितरणला शक्य होत नसल्याने, बँकांची व इतर देणी व कर्मचार्यांचा पगार देणेही अशक्य झाले आहे.